DeDeCMS采集问题与技巧集锦

 问:

 采集里怎么样过滤多个信息??

 答:

 {dede:trim}1{/dede:trim}

 {dede:trim}2{/dede:trim}

 {dede:trim}3{/dede:trim}

 问:

 网易财经频道-财经要闻 的采集点分享

 答:

 {dede:comments}

 {!– 采集列表获取规则 –}

 {/dede:comments}

 {dede:list source=’single’ sourcetype=’list’

 varstart=’2′ varend=’9′}

 {dede:url value='[url]http://finance.163.com/special/00251OFM/cjyw_0[/url][var:分页].html’}

 {/dede:url}

 {dede:need}/06/{/dede:need}

 {dede:cannot}{/dede:cannot}

 {/dede:list}

 {dede:comments}

 {!– 网页内容获取规则 –}

 {/dede:comments}

 {dede:art sptype=’full’}

 {dede:sppage}{/dede:sppage}

 {dede:note field=’title’ value='[var:内容]’

 isunit=” isdown=”} MB5U_COM

 {dede:match}[var:内容]{/dede:match}

 {dede:trim}_网易财经-中国的投资门户{/dede:trim}

 {/dede:note}

 {dede:note field=’body’ value='[var:内容]’

 isunit=’1′ isdown=’1′}

 {dede:match}[var:内容]网友评论{/dede:match}

 {dede:trim}_网易财经-中国的投资门户{/dede:trim}

 {dede:trim}{/dede:trim}

 {dede:trim}{/dede:trim}

 {/dede:note}

 {/dede:art}

 问:

 采集的时候,把文章内容里的链接去掉,过滤要怎么写

 答:

 {dede:trim}]*)>([^<]*){/dede:trim}

 问:

 ([^>]*)

 什么意思,是不是代表任意字符!好想不是,

 能不能解释一下具体的意思,

 答:

☉免责声明:本站所有模板均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,请勿用于商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服,我们核实后会立即删除。
☉本站提供的源码、模板、软件工具等其他资源,都不包含技术服务,请大家谅解!
pbootcms模板网 » DeDeCMS采集问题与技巧集锦

Pbootcms模板网 提供优质的模板集合

立即查看 了解详情